Profil Syarikat

Sepintas Lalu Mengenai Kami

Menjadi hasrat kami untuk muncul sebagai sebuah syarikat yang bersama memperkenalkan nama Negara Malaysia di mata dunia dan seterusnya mampu membantu negara dalam menjana sumber ekonomi melalui sektor pelancongan dengan meningkatkan kadar pelancong dari dalam dan luar Negara.

Ketua Pegawai Eksekutif
It All About Quality & Satisfaction

Peneraju Agensi Pelancongan
Di Malaysia

EMRAZ Travel & Tours Sdn. Bhd adalah syarikat berstatus bumiputera yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) di bawah Akta Syarikat 1965 pada 23 Januari 2015 dengan nombor pendaftaran syarikat 1128699-H.

Syarikat ini juga telah dilesenkan dibawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia dengan No.Lesen KPK/LN 8608 dan menjadi ahli Persatuan Syarikat Pengendali Pelancongan Bumiputera (BUMITRA) | BM808.

Objektif Syarikat :

Menjadi sebuah syarikat pelancongan yang menyediakan pelbagai perkhidmatan seperti tempahan tiket, tempahan hotel, pakej pelancongan Dalam Negeri, Luar Negeri serta Umrah dan Ziarah.

Visi Syarikat :

Menjadi sebuah syarikat pelancongan bumiputera yang dikenali dan diyakini di seluruh dunia.

Misi Syarikat :

1 .  Memberi perkhidmatan dan produk yang dapat memberi kepuasan terbaik kepada pelanggan.

2 .  Menyediakan pakej pelancongan yang pelbagai dan boleh diubahsuai mengikut keselesaan pelanggan.

3 .  Menyediakan pakej pelancongan yang berpatutan dan berkualiti.

× Pertanyaan Mengenai Pakej.